Sfintele Pasti, Programul slujbelor

Arhanghel st hp 4Arhanghel dr
Parohia ortodoxă română Naşterea Maicii Domnului din Freiburg
B
iserica ortodoxă română
Acoperământul Maicii Domnului,
 Schützenallee 16, Freiburg în Breisgau


Biserica ortodoxa  romana din Freiburg
P R O G R A M U L

Sf
intelor slujbe din Săptămâna Sfintelor Patimi şi de Sfintele Paşti în anul Domnului 2018, în biserica ortodoxă română  Acoperământul Maicii Domnului din Freiburg în Breisgau

 


Duminică 1 aprilie − () Intrarea Domnului în Ierusalim; Cuvioasa Maria Egipteanca; Cuviosul Macarie Mărturisitorul; Sfinţii martiri Gherontie şi Vasilid – Dezlegare la peşte

Maria Egipteanca, Sf. cu ZosimaIntrarea în Ierusalim hp 1Duminica a 6-a din Postul Sfintelor Paşi (a Floriilor sau a Stâlpărilor); Evanghelia, Ioan 12, 1-18, Ungerea lui Iisus în Betania; Intrarea în Ierusalim

                                                        
Orele 10:30 - Dumnezeiasca Liturghie

Tit, Amfian, Edesie Sf.

Luni 2 aprilie − Cuviosul Tit –Făcătorul de minuni; Sfinţii martiri: Policarp, Amfian şi Edesie; Sfânta  şi Marea zi Luni în Săptămâna Sfintelor Patimi
Nichita, Cuv. episcopul Calcedonului
Orele 18:00 − Denie, Utrenia zilei de marţi


Marţi  3 aprilie – Cuviosul Nichita Mărturisitorul; Sfinţii martiri: Elpifidor, Diu, Vitonie şi Galic; 
Sfânta şi Marea Zi Marţi în Săptămâna Patimilor

Orele 18:00 − Denie − Utrenia zilei de miercuri

Iosif Imnograful Sf

Miercuri 4 aprilie – Cuvioşii Părinţi Iosif Imnograful şi Gheorghe cel din Maleon
Sfânta şi Marea Zi Miercuri în Săptămâna Patimilor

Orele 18:00 − Denie − Utrenia zilei de joi

Leontie,Ipatie,Teodul


Joi 5 aprilie – Sfinţii martiri: Teodul, Claudie, Victor, Victorin, Papia, Serapion, Teodora, Teodul şi Agatopol
Sfânta şi Marea Zi Joi în Săptămâna Patimilor

Orele 18:00 − Denia celor 12 Evanghelii − Utrenia Vinerii celei Mari

Cina cea de Taina 7Irineu, de Sirmium Sf. IerarhVineri 6 aprilie – Sfântul Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Eutihie, Patriarhul Constantinopolului
Sfânta şi Marea Zi Vineri în Săptămâna Sfintelor Patimi

Drumul spre Golgota, N. Grigorescu, M. Agapia (muzeu)Orele 18:00 − Denia Prohodului Domnului
Utrenia Sâmbetei celei Mari

Golgota - Iisus pe Cruce hp 1 (2)
Sâmbătă 7 aprilie

Orele 10:30 –12:00 -Se împărtăşesc copiii, bolnavii şi persoanele în vârstă

Coborârea la Iad - Mânastirea Moldovita - Fresca din 1537 hp 1
Orele 23:00 – 2:00 − Slujba Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos  urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfintelor Paşti
Duminica Sfintei Învieri; Evanghelia, Ioan 1, 1-17 (Dumnezeu-Cuvântul S-a făcut trup).

Duminică 7 aprilie – (
) Învierea Domnului – Sfintele Paşti; Sfinţii Apostoli Irodion, Agav, Ruf şi Ermia

            A se lua aminte!

Slujba Sfintei Învieri şi Dumnezeiasca Liturghie se săvârşeşte de sâmbătă seara, orele 23:00 până Duminică dimineaţa, orele 2:00

Enoriaşii care doresc să primească Sfânta Împărtăşanie în noaptea Sfintei Învieri, să se îngrijească din vreme (cel mai târziu până miercuri, 4 aprilie) de cele cuvenite: Post, Rugăciunile înainte de Spovedanie, Sfânta Taină a Mărturisirii, Rugăciunile înainte de împărtăşanie.

Enoriaşii care ştiu, sunt preveniţi să nu uite, iar cei care nu ştiu, sunt rugaţi să ia aminte: Sfânta Împărtăşanie se primeşte cu vrednicie şi pe nemâncate. Bolnavii şi copiii până la vârsta de 7 ani au dezlegare de la  această disciplină.

Enoriaşii care nu au posibilitatea să participe la Dumnezeiasca Liturghie a Sfintei Învieri se poate împărtăşi în timpul Dumnezeieştii Liturghii din ziua a doua a Sfintelor Paşti, luni 9 aprilie.
Chilii, Invierea Domnului 1

Luni 9 aprilie -  () Sfintele Paşti;
Sfântul martir Eupsihie din Cezareea; Cuviosul Vadim Arhimandritul
Evanghelia, Ioan I, 18-28 (Mărturia lui Ioan Botezătorul despre Mielul lui Dumnezeu).

Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfintelor Paşti

Maica Domnului, Izvorul Tamaduirilor 5
Vineri 13 aprilie -  ) Izvorul Tămăduirii;

Sfinţii martiri: Artemon,  Dimitrie, Maxim şi Cvintilian
Cvintilian,0Maxim,Dada Sf. martiri
Evanghelia, Ioan II, 12-22 (Izgonirea vânzătorilor din Templu)


               
Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie

Aristarh, Pud, Trofim, Sf. Apostoli

Duminică 15 aprilie – Sfinţii: Aristarh, Pud şi Trofim; Sfinţii martiri: Crescent, Vasilisa şi Anastasia;
Paştile blajinilor – Pomenirea morţilor
Duminica a 2-a după Sfintele Paşti (a Sfântului Apostol Toma; Evanghelia, Ioan 22, 19-31 (Iisus Se arată după Înviere ucenicilor şi lui Toma)

Orele 10:30 – Dumnezeiasca Liturghie

Protoiereu Sorin Petcu
Pentru Informaţii privind Biserica ortodoxă Română:
Pr. S. Petcu: 07631 14829 şi  0160 7770251


Sfintele Paşti - Programul Sfintelor Slujbe

Învierea Domnului

Ostern - Gottesdienste

Cuprinsul/Inhaltsverzeichnis